اثرات وضعی گناه

دانلود صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • هر گناهی یک عکس العملی دارد. همه چیز یک برگردانی دارد.
  • هر گناهی عکس العمل مخصوص خودش را دارد. حالا ما توجه داشته باشیم یا نداشته باشیم. بعضی مرضها بعد از یک سال که می رویم دکتر، دکتر می گوید اگر همان یک سال پیش درمان کرده بودی می شد کاری کرد ولی حالا که همه ی بدن را گرفته نمی شود کاری کرد. گناهان هم همینجور است یک پسامدی دارد. اگر انسان زود متوجه شد می تواند کاری کند.
  • خدا می فرماید کسانی که مرا می شناسند و می دانند خدایی هست قیامتی هست ولی باز گناه می کنند من هم کسانی را بر ایشان مسلط می کنم که خدانشناس باشند و شرور.
  • گرفتاریهای خانوادگی و اجتماعی ما تماماٌ زاییده ی گناهان ماست. همانطور که آب در یخچال سرد می شود و روی بخاری گرم، و یا کاسه ی مسی که از پشت بام می افتد یک جور صدا دارد و اگر متکا بیفتد یکجور. اگر شخصی در اتاق باشد می فهمد که این که افتاد کاسه بود یا متکا، خود را نشان می دهد.
  • پس اینجور نیست که اگر ما کر باشیم یا کور باشیم آن کاسه هم صدایی نداشته باشد.
  • پس گناه هم اثر خودش را می گذارد و اینکه چگونه و از کجا، آن را دیگر ما نمی دانیم.
  • انسان با گناه و معصیت ارزش خود را پایین می آورد. از آن قیمتی که داشته می افتد.
  • همانطور که بین یک مثقال نمک و یک خروار نمک فرقی نیست و هردو مزه ی نمک را دارد، بین گناه کوچک و بزرگ هم فرقی نیست.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به اثرات وضعی گناه امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...