اثرات مراحل غفران و بخشش خداوند

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • اثرات اسم غفور، در سه مرحله صورت می گیرد. بعد از اینکه مایه ی معصیت را از سالک پاک کرد، خدا با اسم غفورش به سراغ سالک صادق می آید به این صورت که با نهیب ها شروع می شود و به تدریج مایه های گناه و توجه به غیر را از سالک می گیرد و تا آنجا او را پیش می برد که او را از بند خودیت می رهاند.
  • بعد از نهیب، گناهان ردیف دوم که شامل دل دادگی به غیر خدا، توجه به غیر، شاد شدن از غیر خدا،
    مغرور شدن از غیر خدا و …. از سالک اخذ می شود. یعنی باید دل از همه چیز غیراز خدا ببرد و سالک دیگر با غیر، شاد و محزون نمی شود.
  • که به تدریج از وجود سالک مایه ی معصیت، که عبارت است وابسته بودن به غیر از او گرفته می شود.

  • وقتی این عامل معصیت و توجه به غیر اخذ شد، منیت انسان بیش از همه شکست می شود.
  • در آیات 132 و 133 سوره ی آل عمران می فرماید: از خدا و پیغمبر اطاعت کنید و به سوی غفرانی از پروردگار مسارعت کنید و به سوی بهشتی که عرضش به پهنای آسمان و زمین است و بریا متقین آماده شده است.(اشاره به مرحله ی اول تجلی اسم غفور بر سالک، که به دنبال امتثال امر خدا و رسول می فرماید مغفرت می آید).
  • در آیه ی 100سوره ی نساء می فرماید: هرکسی در راه خدا مهاجرت کند در زمین جاهای زیادی برای سکونت پیدا می کند(وسعت در زمین می بیند) و هر کس از خانه ی خود( از خود و منیتش) خارج شود در حالی که هجرت می کند به سوی خدا و رسول، اجر او با خداست و خدا غفور و رحیم است.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به اثرات مراحل غفران و بخشش خداوند امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...