آنچه از یقین برای سالک پیش می آید

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • سالک وقتی سلوک را شروع کرد براساس تزکیه ی باطن و تجرید باطن از علوم بالاتر با تعلیم الهی برخوردار می شود. این علوم بالاتر که طبعاً مراتب دارد ناظر بر همان مراتب یقین است.
  • آنچه از طریق عمل برای سالک پیش می آید و می یابد آن حقایقی را که قبلاً می دانست این یافتن یقین است که دارای درجات مختلف است.
  • در یک تقسیم بندی کلی با توجه به آنچه از آیات و روایات و گفته ی علمای اخلاق استفاده می شود یقین را گاهی به سه گاهی چهار و گاهی پنج مرحله تقسیم کرده اند.
  • مرحله ی اول را همان علوم اولیه ای می دانند که سالک از طرق معمول و مجاهدتها در یادگیری علوم به دست آورده و به آنچه آموخته یقین پیدا کرده است. خطورات شک آمیز در درونش نیست.
  • بعضی از علما این مرحله را جزء مراحل یقین نمی دانند.
  • مرحله ی دوم که همان مرتبه ی علم الیقین است.
  • در سوره ی تکاثر قرآن صریحاً می فرماید که انسان می تواند به مرحله ی علم الیقین برسد. می فرماید: تکاثر و اشتغال دنیا شما را از حقایق محجوب کرده است تا آنجا که وارد قبر شوید. بله مسأله اینطور نیست به زودی می دانید باز اینطور نیست به زودی می دانید. اصلاً مسأله اینگونه هست که اگر همین الان شما علم الیقین داشتید لازم نبود تا زمان مرگ صبر کنید و آن جحیمی که صحبتش هست را می دیدید. سپس جهنم را به صورت عین الیقین می بینید.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به آنچه از یقین برای سالک پیش می آید امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...