آفرینش ابتدایی و بازآفرینی در معاد

آیا آفرینش ابتدایی و باز آفرینی در معاد برای خداوند قادر تفاوتی دارد؟

  • اگر ذات اقدس الهی قدرت آن را داشت و دارد که یک چیزی را بیافریند مثل آن را هم می تواند. اگر جریان معاد مثل مبدآ است یعنی خلق مجدد مثل خلق ابتدایی است و خدا توانست مثل آن اول را بیافریند پس قادر است مثل آن دوم را بیافریند.
  • گاهی از اعلا به اسفل استدلال می کنند، می فرماید چیزی که سابقه ی وجود نداشت آفرینشش دشوارتر از چیزی است که سابقه ی وجود دارد منتهی پراکنده است و چیزی که مهمتر از خلق انسان را به عهده گرفت یعنی آفرینش آسمان و زمین و هرآنچه در آنهاست پس نسبت به انسان را به طریق اولی می تواند. این به طریق اولی را در خلال استدلالهای گذشته ملاحظه فرمودید که برای تفهیم ماست و اینکه فرمود “هو اهون علیه” برای توجیه ماست. وگرنه فرمود “و لللّه المثل الاعلی” چیزی که قدرتش نامتناهی است فرض ندارد که یک امری برای او آسان باشد و امر دیگری برای او آسان تر. تفاوت نسبت به قدرت نامتناهی معقول نیست. گذشته از اینکه او با اراده کار می کند نه با جوارح و اعضاء و صرف نیرو” انّما امره اذا  اراد  شیءٌ…”. بنابراین خستگی برایش معنا ندارد.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به آفرینش ابتدایی و بازآفرینی در معاد امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...