آرامش انس و همراهی قلب با خدا

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • برای یک سالک مراقب، آنچه در مراحل اولیه برایش سخت است نداشتن انس با خدا و داشتن انس غیر خداست.
  • سالک باید تحصیل انس با خدا کند که تنها با مجاهدت به دست می آید.
  • ما فعلاً در حال فرار و وحشت از خدا هستیم. در دعاها زیاد می خوانیم که از خدا می خواهیم از این ایمانها که در قلبم در حال فرار از تو باشم، نمی خواهم. از آن ایمانها که تو مباشر قلب من باشی نه اغیار.
  • وقتی سالک انس با خدا را به دست آورد یعنی به حالی می افتد که دیگر خوش است با حق آرام و مآنوس است به حق و در فرار است از غیر حق. این ابتدای انس است و تازه انسان صاحب انس شدست.
  • سالک رسیده به منزل انس اینگونه می شود که از هر کار دیگر که غیراز پرداختن به حضرت حق است و غیر از خلوت با حق است راضی نمی شود اگر چه باطنش همراه حق است. سالکِ دارای انس می خواهد که کارها و مشغله روزانه اش تمام شود تا به خلوت به خدا برسد.
  • روایتی در جامع السعادات از مرحوم نراقی در فضیلت مقام انس آمده به نقل از اویس قرنی: خدا می فرماید ای داوود به انسانها ابلاغ کن که من دوست می دارم کسی که مرا دوست می دارد. همنشین کسی هستم که همنشین من است و مونس کسی هستم که انس با من دارد. یار کسی هستم که یار من است. اختیار کننده ی کسی هستم که مرا اختیار کند. مطیع کسی هستم که مرا اطاعت کند و کسی که مرا دوست دارد اگر در قلبش محبت واقعی را ببینم من او را می پذیرم. کسی که حقاً مرا بخواهد می یابد.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به آرامش انس و همراهی قلب با خدا امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...