آثار یقین در آیات قرآن و روایات

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

 • بحث در این بود که قسمتی از علوم با عمل به دست می آید و در این زمینه مسأله ی یقین را مطرح کردیم.
 • هنگامی که سالک در مقام سلوک مدارج و مراتب مختلف را طی می کند از آنجا که وارد عالم یقین می شود و در منزلت یقین هم پیش می رود ابواب مشاهدات و مکاشفات وعلم به آنچه پشت پرده هست و نمی شود از طرق معمولی به آن رسید این علم برایش حاصل می شود.
 • به آثار یقین در آیات قرآن بسیار اشاره شد است
  و اینکه برای صاحبان یقین، در کل وجود و حتی وجود خودشان هدایتها و اشارتهایی هست که برای دیگران نیست.
 • در آیه ی 20 و21سوره ذاریات اشاره دارد که در زمین آیاتی برای صاحبان یقین هست و در وجود خود شما هم آیاتی برای اهل یقین هست آیا نمی بینید؟
 • در سوره جاثیه آیه ی4 می فرماید: در خلقت خود شما و در آنچه از جنبندگان از مخلوقات خدا در روی زمین هست آیاتی هست برای صاحبان یقین.
 • صاحبان یقین در خود قرآن برایشان اشارتها و خصوصیتهایی هست که آنها می یابند و دیگران برایشان از آن حقایق و معانی خبری نیست.
 • کسی که در مرتبه ای از مراتب یقین حجاب برایش کنار رفته و ماوراء حجوب را می داند و عوالم برزخی را می بیند
  این افراد از قرآن هدایت و رحمت به خصوصی را می یابند.
 • در المیزان روایتی از کافی از امام صادق آورده شده که فرمودند: رسول الله می فرماید: برای این قرآن ظاهری است و باطنی. ظاهرش حکم است و باطنش علم است. ظاهرش منظم و دقیق است اما باطنش بسیار عمیق است. برای این قرآن ریشه ها هست و برای این ریشه ها باز ریشه های دیگر.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به آثار یقین در آیات قرآن و روایات امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...