آثار مقام انس با خداوند

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

 • سالک وقتی در مقام مراقبه به تحصیل انس با خدا پرداخت باید مجاهدتها روی قلب و دل خود داشته باشد تا دل را مآنوس حق کند.
 • بعداز اینکه سالک به مقام انس رسید در درجه ی اول آثاری دارد اینکه درست نقطه ی مقابل حالتی( فرار از حق و انس به غیر) است که ما الان داریم یعنی فرار از غیر و انس با حق و اطمینانش فقط به حق است.
 • آنچه خواجه عبدالله گفته این است که آثار انس در درجه ی اول بعداز تحصیل انس و بعد از استقرار در انس، یکیش این است که ذکر خدا حلاوت بیشتری در قلبش پیدا می کند و همیشه به ذکر می خواهد مشغول باشد و با چیزهایی که می شنود تغذیه می شود در حرکتش و به او اشاراتی هم می شود که این اشارات هدایت کننده است به سوی مقصد و نیل به مقصود.
 • البته اینها آن اصول آثار هست که خواجه گفت و گرنه اینطور نیست که آثار در همین ها که اشاره شد خلاصه شود.
 • انسان در مقام انس در یک درجه نمی ایستد بلکه انس خودش دارای درجاتی است. سالک در این مسیر انس حرکت دارد پیش می رود
  و انسش بالاتر می رود و هر انسی به انسی جدیدتر مبدل می گردد با آثاری جدید.
 • وقتی انسان متحقق به مقام انس شد متوجه می شود که انسش در حرکت است و آثارش هم عوض می شود .
 • توضیحی در مورد درجات دوم و سوم انس بگویم، البته اینکه برای انس درجه قرار می دهیم و من می گویم و شما گوش می دهید
  این است که آنچه در واقعیت است با لفظ و زبان قابل بیان و جاری سازی نیست.
 • در درجات بالاتر یعنی مرحله ی دوم دیگر در دل مقصدی جز خدا ندارد حجاب کنار می رود
  و کشف شروع می شود برای شهود وجه حق.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به آثار مقام انس با خداوند امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...