آثار شکستن نفس در تقرب به خدا

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • رسول اکرم(ص) فرمودند: دشمن ترین دشمنها برای تو ای انسان، همان نفس توست.
  • اگر شعورش را داشته باشیم هر قدم که روی نفس خود پا می گذارید آثارش را فوراً می بینید و از آن طرف هر اجابتی که نسبت به نفس داشته باشید نفس را قوی کرده اید و حجاب قوی شد.
  • مرتبه ی نفسانی برود بعدش مرتبه ی الست هست و شعور. حجاب همین نفس و نفسانیت است هر اندازه به نفستان جواب دادید فاصله را زیاد کردید.
  • هر قدم که نفس را شکستید می بینید آثارش را که به خدا نزدیک شده اید.
  • امیرالمومنین خطاب به دنیا می فرمایند: از من دور باش، قسم به خدا من بی تو کوچک نمی شوم تا خوارم کنی رام تو نخواهم شد البته به مشیت خدا. قسم به خدا نفسم را ریاضت خواهم داد ریاضتی که وقتی با آن قرص نان جو نمکی پیدا می کند خوشحال شود.
  • آنچه که برای ما مهم است و هنوز اندر خم یک کوچه ایم و باعث زنده شدن دل ما می شود همین است که نفسمان را در گناه بشکنیم. یعنی اگر کسی همه ی گناهان را ترک کند متصل هم ترک کند با شناخت و معرفت نسبت به گناه، طوری نفس شکسته می شود ودل زنده می شود که وقتی رسیدید می بینید و می فهمید. اساس شکستگی نفس هم از همان جاست.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به آثار شکستن نفس در تقرب به خدا امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...