آثار شرح دل

دانلود صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • در روایتی از امام صادق (ع) است که می فرمایند: اگر آن شیاطینی که اطراف دل انسان را می گیرد و دل انسان را پست و غافل و خراب می کند و به اینجا و آنجا می کشد اگر از دور و بر دل انسان کنار می رفت و دل را به حال خود می گذاشت، انسانها ملکوت آسمان و زمین را می دیدند.
  • در روایت دیگری از رسول الله در تفسیرالمیزان آمده است که اگر نبود اینکه شما زیاد حرف می زنید و قلبهایتان را آلوده کرده اید و آشفته گی و به هم ریختگی قلبهایتان نبود شما هم می دیدید آنچه را که من می دیدم و می شنویدید آنچه را که من می شنویدم.
  • این دو روایت و شواهد بسیار دیگر دلیل براین است که اگر دل بخواهد شرح بشود چیزی می شود که اصلاً در تصور نمی گنجد و از بند دل چیزی برمی آید و عوالمی برمی آید و دل کتاب تقدیر الهی می شود.
  • افرادی که از مسائل پشت پرده و آنچه که در کتاب تقدیر است مطلع می شوند آن را در شرح دل می یابند. آن دل که همه چیز را می فهمد کدام دل است؟ معلوم است دل شرح شد آن دلی که در آن خوف و خشیت خداوند است.
  • در روایت است که رسول الله و ائمه از همه بیشتر نسبت به خدا خوف و خشیت داشتند.
  • برای دلی که شرح شده است سخت ترین و دشوارترین و رنج آور ترین کار این است که با خدای خود مخالفت کند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به آثار شرح دل امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...