استاد مجید دست یاری

استاد مجید دست یاری

متولد: 1340 محل متولد: اراک استاد حوزه علمیه قم دارای مدرک سطح 4 حوزه علمیه قم با تخصص کلام اسلامی استاد سطح عالی حوزه علمیه قم