استاد عبدالعلی پوراکبر کرانی

تولد 1345 متولد بابل دارای مدرک سطح 3 حوزه علمیه تدریس در حوزه علمیه مدیر مدرسه علمیه خاتم الانبیاء(ص) بابل امام جمعه فارسان به مدت ده سال مدیر حوزه علمیه بابل به مدت 5 سال امام جمعه تنکابن به مدت 2 سال