آیت الله شجاعی

آیت الله محمد شجاعی

آیت الله محمد شجاعی در شهریور۱۳۲۰ هجری شمسی در یکی از توابع شهر زنجان در خانواده روحانی متولد شدند. پدر ایشان که به حاج شیخ میرزا علی (ره) معروف بود، یکی از روحانیون معتبر و مورد وثوق مردم بودند و در زهد و تقوی و طهارت و سادگی کم نظیر و در حسن خلق و صبوری بی بدیل. این عالم فرزانه از زمره اوتادی است که به عینه علم را با عمل و جهاد را با اجتهاد درآمیخت. او که فضای فاسد رژیم ستم شاهی را مخل مبانی شریعت و معاند با احکام نورانی اسلام می دید، بر اساس آنچه از تفکر ناب محمدی (ص) حضرت امام (ره) آموخته بود، در اوج خفقان رژیم طاغوت، در خلال مباحث اخلاقی و دینی خود به طرح اعتراضات سیاسی نیز می پرداخت و به همین دلیل توسط ساواک زنجان مکرراً مورد مواخذه و سوال و جواب و تهدید قرار می گرفت ولیکن به کار خود ادامه می داد. تا اینکه در سال ۱۳۵۱ هجری شمسی توسط مامورانی که از ساواک تهران آمده بودند با کمک ساواک زنجان دستگیر و دو شبانه روز به دست ماموران اعزامی از تهران در شهربانی زنجان مورد آزار و شکنجه بسیار سخت قرار گرفت و سپس، بعد از دو روز، به ساواک تهران منتقل گردید و دو ماه در کمیتهٔ ضد خرابکاری که کمیته مشترک ساواک و شهربانی بود به جهت فعالیت های گوناگون علیه رژیم، به صورت شدید و خطرناکی آزار و شکنجه شد. حاصل عمر با برکت ایشان در عرصهٔ علم و عمل تاکنون آثار ارزشمندی را به جا نهاده که این گنجینهٔ گرانبها شامل آثار زیر است: ۱ـ مقالات، سه جلد، چاپ از انتشارات سروش ۲ـ معاد یا بازگشت به سوی خدا، دو جلد، چاپ شرکت انتشار ۳ـ انسان و خلافت الهی، یک جلد ۴ـ اسماء حسنی، یک جلد، چاپ از انتشارات سروش ۵ـ پنچ رساله، یک جلد، چاپ از مرکز مطالعات بنیادین خاورمیانه ۶ـ بقیه الله، یک جلد، انتشارات سروش ۷ـ ضیافت حقیقی، انتشارات سروش ۸ـ چراغ هدایت، انتشارات سروش ۹ـ رسالهٔ محبت، انتشارات سروش ۱۰ـ کیمیای وصال، انتشارات سروش ۱۱ـ خواب و نشان های آن، یک جلد، انتشارات اندیشه جوان ۱۲ـ بازگشت به هستی، یک جلد، انتشارات اندیشه جوان ۱۳ـ عروج روح، یک جلد، انتشارات اندیشه جوان ۱۴ـ قیام قیامت، یک جلد، انتشارات اندیشه جوان ۱۵ـ مواقف حشر، یک جلد، انتشارات اندیشه جوان ۱۶ـ تجسم عمل و شفاعت، یک جلد، انتشارات اندیشه جوان ۱۷ـ مرگ تا قیامت، یک جلد، انتشارات اندیشه جوان ۱۸ـ ملائکه، یک جلد ۱۹ـ دروس تزکیه در چند جلد ۲۰ـ گنجینه هایی از معارف که به چاپ خواهد رسید. و نهایتا روح پر فتوح حضرت استاد در ۱۶ ربیع الاول ۱۴۳۷ برابر با ۷ دی ۱۳۹۴ هـ ش از عالم سفلی به ملکوت اعلی می پیوندد.