کشف لمسی و شمی

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • کشف لمسی و شمی به حواس پنجگانه مربوط است.
  • آنجا که قلب سالک به اذن الله با انوار الهی روشن شد و این انوار به مشاعر ظاهره و باطنه سرایت کرد
  • و ما در مشاعر این انواری را که در قلب تجلی کرده متجلی شد.
  • مشاعر هم از ادراکات بالاتر قوی شدند از جمله شامه ی انسان و همچنین لمس انسان از ادراک و دریافت بالاتری بر اثر تجلی انوار ربوبی برخوردار شود،
  • یعنی شامه ی سالک استشمام می کند آنچه را که قبلاٌ استشمام نمی کرد و دیگران و افراد عادی استشمام نمی کنند. که گفته می شود این سالک از کشف شمی برخوردار است.
  • در لمسی لامسه ی سالک لمس می کند آنچه را که قبلاٌ لمس نمی کرد و دیگران و افراد عادی لمس نمی کنند که گفته می شود سالک از کشف لمسی برخوردار است.
  • هر دو قسم شمی و لمسی از اقسامی برخوردار است. سالک در سلوکش اگر موفق باشد مدارج و منازلی را طی می کند و طبیعی است که سالک وقتی در منازل پیش رود و در مدارج بالا رود و صعود کند به تناسب منزلتها از انوار نوری متجلی در قلب و وجودش برقرار می شود.
  • هرچه منزلت بالاتر باشد انوار تجلیش بیشتر است
  • تا جایی که به حالتی می رسد که در مناجات شعبانیه اشاره دارد که به اذن خدا انواری در قلبش هویدا می شود.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به کشف لمسی و شمی امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...