تواضع هنگام تعریف و تمجید دیگران

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • انسانهای با تقوا با این صفات و کارکرد خوب، یکی از پیشامدهایی که برایشان می شود این است که از آنها در حضورشان تعریف می شود و انسانهای بد را در حضورشان بد می گویند.
  • انسانها در هنگام تعریف از آنها دو دسته اند: بعضی خوشحال می شوند و خوششان می آید و طرفشان را ترغیب به تعریف بیشتر می کنند. اینها کار خطرناک مرتکب می شوند. اما آدمهای باتقوی وقتی با تعریف مواجه می شوند می ترسند. چون نفس اماره دید مردم تعریف می کنند باد می کند وقتی هم باد کرد متوقف می شود. می گوید من خوبم دیگر چرا برای خوب شدن زحمت بکشم.
  • انسانهای با تقوی اولین عکس العملشان در برابر تعریف دیگران این است که می ترسند که نکند باور کنیم و درشان توقف پیش بیاید. می گویند ما خودمان خودمان را بهتر از شما(تعریف کننده) می شناسیم می دانیم که در حرکتمان تقصیر داریم کم کاری کرده ایم و کوتاه آمده ایم. بهتراز این می توانستیم جلو برویم ولی شما خبر ندارید پس تعریف نکنید. خدا هم به ما عالم تر از شماست. نقطه ضعفهای ما را بهتر از شما می داند.
  • متقین از خدا می خواهند که خدا به خاطر تعریف مردم از آنها، ایشان را مواخذه نکند. آنگونه که من را خیال می کنند مرا بالاتر و بهتر از آن مرتبه قرار بده. کارهایی که تو می دانی و اینها نمی دانند بر من ببخش و بیامرز.
  • خیلی ها هستند که پول خرج می کنند که مردم از اینها تعریف کنند تا به مقاصد دنیاییشان برسند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به تواضع هنگام تعریف و تمجید دیگران امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...